Details_Of_The_Blue_Sky_from_American_Express_Application

כותרת:

פרטי השמיים הכחולים מיישום אמריקן אקספרסספירת מילים:

291
סיכום:

The Blue Sky מבית או עסק אמריקן אקספרס מהווה כרטיס תגמולים שמתאים עבור מי העומדות אשראי מקצועי מאוד. במחיר תוכנית הינה, המחזיקים הכרטיס מרוויחים נקודה אחת על כל דולר שהם כבר מייצרים המיועדים רכישה.


מילות מפתח:

Blue Sky מיישום אמריקן אקספרס, כרטיסי אשראי

ארגון המאמר:

The Blue Sky מבית או עסק אמריקן אקספרס הוא כרטיס תגמולים שמתאים עבור מי העומדות אשראי טוב. במחיר תוכנית זו, מחזיקי הכרטיס מרוויחים תחנה , עבור כל דולרים שהם מוציאים המתאימים לכל רכישה. כאן לחץ נישה ותחום על אודות 5 הקילומטרים שניתן לעשות קופה, והם לא יפוגו אם הכרטיס פעיל ובמצב קפדני. ניתן לערוך דוגמאות בכול טיסה, מלון, רכב שכור או גם שייט ללא תאריכי האפלה או גם הגבלת נסיעות. יהיה באפשרותכם לערוך כניסתה בודדת בכול לפני עשור כשאתם מבצעים -7,500 תוספות, חסכוני חשיבות לזיכוי על ידי עד הרגע 100 דולר.


מתופעל הדרכה מפגש של 0% לרכישות שתקף לחצי שנה אחת, ושיעור היכרות אצל 4.99% להעברות יתרה תקף עד לתשלום ההלוואה במלואה על העברות שמתבצעות מזמן הגשת דרישה מקוונת. אחרי חיי ההקדמה, הדרכה הרכישות הוא שיעור מתחלף בקרב 12.99% ו 14.99% שונה למקדמות מזומנים המותנות בהיסטוריית האשראי. אין עמלת המרת איזון, איזה מה העברות עתידיות מסוגלות ליטול כרוכות בתשלום וייחשפו באותה שעה. אינן כרוכים בתשלום שנתי בגין Blue Sky מכרטיס אמריקן אקספרס.


כרטיס הגיע מהווה המועיל מאוד עבור מי שמתכנן להשתמש בתכנית התגמולים ולשלם המלא בכול חודש אחרי תום הדרכה היכרות. יש לזכור שאינן יותר מידי האנשים מנוסים לשיעור את ההיכרות.


קונבנציונלי מההטבות שבעל כרטיס יכול שיש לקבל בכרטיס זה הזמן מכילות את הדברים הבאים:


גישה מקוונת למידע בחשבון

הקפדה אודות רכישות

דוח כספים בסופו של דבר עם הזמן (מקוון)

הגנת החזרה

הרבה אחריות מורחבת לרכישות

חבילת ביטוח להשכרת רכב

עזרה לשעת חירום ושירותים הקשורים לנסיעות

בניה מחדש כרטיס חירום

ביטוח מקרים בלתי צפויים נסיעה ועד ל 100,000 $