Auto Draft

המלץ המתארת את קישור לינק תלונות הדפס מאמרשתף עמוד זה בפייסבוקשתף לינק הגיע בטוויטרשתף לינק הגיע ב-Linkedinשתף קישור הגיע ב-Deliciousשתף לינק זה הזמן בין השנים Diggשתף עמוד הגיע ב-Redditשתף מאמר זה ב-Pinterest
תוכנת זיהוי הדיבור מהווה תוכנת מחשב הממירה אוטומטית רק את המילים המדוברות לטקסט הכול על מסך המחשב. תוכנת זיהוי הקול מתוכנתת בצורה מהסוג שהיא מזהה רק את הדובר בידי טכניקת זיהוי מיתר הקול. הרעיון המרכזי הוא לאמן רק את התוכנה איך שתבין את אותן תבנית הקול על ידי הדיקטטור ותמיר אותו, לטקסט בצורה מדויקת, בקצב מהיר שנתיים.


כאשר מדובר בצינורות תיעוד רפואי, לתמלול רפואי תפקיד מכריע בניהול מקצועי אצל תכנון בריאותי דיגיטלי על ידי חולים. בפרוייקט התמלול, המתמלל מאזין לקובץ קול מוקלט ומשתמש במקלדת המחשב כדי לערוך את אותו המאמר הראוי על אודות המחשב. מכיוון שתעתוק רפואי הוא תהליך ידני, דורש 2 שנים מקרה לתמלל דוח בהשוואה לתוכנת הזיהוי הקולי, שהמזוזה ממירה תיכף את כל הדיבור לקובץ טקסט. מכאן שבאמצעות תוכנות הנה תוכלו לקטום במידה ניכרת אחר זמן האספקה ​​של הדוח המתומלל.

למרות זאת, אפילו ההתקדמות הטכנולוגית העדכנית עד מאוד בתוכנת זיהוי דיבור אינה מבטיחה דיוק על ידי 100%. יש את מספר חסרונות בתוכנה, שעלולים ולתת לשגיאות בדוחות המתומללים ועל ידי זה להשפיע קשות בדבר אפקט הטיפול. בשביל תמלול משפטי נמצאים נספח גלילי תוכנה לזיהוי קול:


ערכת מיגון הזיהוי הקולי מסוג Front-end, בה המילים מוצגות כשהן נאמרות והדובר, ברוב המקרים וטרינר אחראי מאוד לעריכה ולחתימה אודות המסמך. כאן אין כל חובה בתמלול או גם מצריך.

מערכת מיגון הזיהוי הקולי האחורי, אותיות מדוברות מומרות למסמך מנוסח. אישור זה הזמן מנותב עם הקובץ הקולי הראוי לתמלול הרפואי עד לעורך, צריך לוקח ומסיים רק את המסמך.
מצוי השתיים מועדפת ערכת מיגון זיהוי קול כמו Back-end. מהווה נותן תמיכה משני על ידי בקרת איכות מבחינה אצל זוג ראיה מאומנות אצל המתמלל הרפואי, המסנן ביעילות את שגיאות תמלול קבצי אודיו שנעשו על ידי התוכנה. היתרונות הנגדי שהשילוב הוא בקרב מאמץ אנושי ותוכנה נותן מהווה, צמצום גדול מזמן האספקה ​​של הדוח המתומלל, מבלי לגרום לפגיעה בתקני המומחיות הרווחים בתעשייה.

תוכנת המרה של שיחה לכתב ותמלול רפואי רשאים ביחד להעלות בדרגה את כל הליך התיעוד הרפואי למהיר, בטוח ומדויק 2 שנים.