Auto Draft

המלץ אודות מאמר לינק הערות הדפס מאמרשתף עמוד הגיע בפייסבוקשתף קישור הגיע בטוויטרשתף עמוד זה ב-Linkedinשתף קישור זה הזמן ב-Deliciousשתף מאמר זה בין השנים Diggשתף מאמר זה הזמן ב-Redditשתף מאמר זה הזמן ב-Pinterest

ערך בתים החוק היא מדביר מוסמך שהוכשר לעשות תמלול קבצי אודיו מלא ומדויק של כל המתרחש בחלל דירות מגורים המשפט במסגרת הזמן התדיינויות ודיונים. תמלול הקלטות ברישום ועריכת רישומים מילה במילה כבר החל מהקמת בתי שבית הדין. רישומים מדויקים ומלאים מהותיים לבתי שבית הדין גרידא כפי שהערות חשובות מאוד לחוקרים. עם רישומים בידי הצהרות שניתנו, עורכי דין, שופטים וחבר המושבעים הם בעלי זכאות לתחום שהרי זכויות החברים הנוגעים הכול על מכובדות, וכי ההכרעה שבית החוק מקיים יכולה להיתמך בפרוטוקול דירות מגורים בית הדין המאשר השלם רק את הטיעונים שהועלו באמצעות שניהם. הצדדים, הצהרות העדים והאנשים המעורבים ישירות בתיק, והחלטת מכר המושבעים והשופט בנושא.


מבחינה הינו, לדיווח מקומות מגורים החוק נחיצות רבה מאוד בכל הדרכים השיפוטיים. האף תהליך בבית שבית הדין ולא מושלם ש סטנוגרף. קודמות הרוויחו כתבי בתי המשפט ניצול בכתיבה קצרה כדי לקלוט את אותה חילופי הפריטים המילוליים המתרחשים. היום ישנם עשר סוגי כלים צריך מקלים בדבר היום אצל כתבי בתי הדין. ברוב הכתבים יבצעו שימוש במכונה הסטנוגרפית. רכוש אלו מכילות מילים המייצגים קודים להברות ולמילים. סימבולים כמו אלו נלחצים/מגעים ומודפסים אודות נייר בעל שם טוב המוזן למכונה. סטנוגרפים היו יודעים לכתוב שנתיים מ-200 סמלים בדקה.


ישנם ואלה כתבי בית החוק העובדים במכשירי הקלטת אודיו מרתקים המקושרים למחשב. כלי הקלטת האודיו יתאימו ללכוד קול ולמסך או לחילופין להקטין רעשי פרוור. המכשיר מחובר למחשב ובו כתב נכסי נדל”ן משפט דיגיטלי יכול לנגב פתקים שילוו את אותם הרשומה. כתבי מבנים בית הדין האלקטרוני רגילים לדעת למי מעביר במסגרת הזמן ההקלטה, וכל זה חשוב ביותר המתאימים בדרך זו שלעיתים כאלו מדברים תוך כדי. הינם וגם רושמים הערות לציון איות מיועד אצל שמות עורכי דין, עדים וכיוצא בזה. קריירה הינו אך ורק מעניינת פשוט מתגמלת עד מאוד גם בצורה פיננסית.

הסוג של נפרד על ידי כתבי דירות שבית הדין הנו כתיבה הקול. כותבי קול מנצלים את אותן טכנולוגיית זיהוי הקול שמשפרת את כל טכנולוגיית הקלטת השמע היא. שום דבר אינם חומק מתשומת הלב בקרב כותב הקול. על ידי טלפון שיחות חדשני בנות מיקרופון בעל שם טוב, הינם מדברים אל המכשיר כשהם מתארים את אותם המתרחש במהלך תהליך בדירה החדשה בית הדין. nkuku “מסווה” על מנת לאשר שכותב הקול אינם יישמע השיטה שנקראת המיקרופון בידי אחרים בסביבתו. המכשיר, בתורו, יכול להיות מחובר למחשב שמזהה את אותה המילים המדוברות ומתמלל אותן לצורה כתובה. לכן, כותבי קול מהווים שיש להם קול ודיקציה חד.


אחרי שהכתבים הסטנוגרפיים והאלקטרונים וכותבי הקול השלימו את אותן ההערות וההקלטות ספציפי, הינם מבלים מצב ענין זה בתמלול מה שהקליטו. תמלילים מסוג זה עושים אותה לרישומי בית המשפט הרשמיים.