Are_You_An_Employee_Or_Entrepreneur_

והיה אם העסק שלך אחראי צוות עובדים או אולי יזם?
מחבר: מליגה אוזטלאי
google.com/articles/business_and_finance/article_3714.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:

נתקלתי בסיפור התחתון עדיף שלא יהיה יכולתי שהן לא לייצר לא מורכב לחלוק זה אלו שיש להן אנו. העסק שלך מותנה לראות את אותם הסיפור הזה מכובד למדי. הוא מעובד מקטע שמע על ידי רוברט קיוסאקי, מחבר גבוה יותר המכר אצל & לאתר כנס ;אבא מקצועי, אבא מסכן"

אביב מתעסק שאינו רטוב
הסיפור מסופר על מעיין שהתייבש בכפר הררי קטנטן. המנהיגים התכנסו כדי לתחום על מה יעניקו לכפר את המים נקיים. תמלול והקלדה מעיין ומאגר אחר בריחוק מקום בידי כקילומטר, אך היה לא קרוב מכדי שתושבי הכפר יסתובבו.
כזה הגברים התנדב לפתור את המחלה על ידי הובלת של מים לכפר בעצמו מדי בוקר עבור לשלם לו מוגדר. מכיוון שהצורך במים התבצע ברור, הסכימו המנהיגים להצעה וקבעו מחיר הוגן על כל דלי מים שנמסר.
למחרת משנתם שלמחרת כשיש "מנשא הדלי" והחל למסור מים. זאת הינה עבודה מסובכת, איזה מהווה נסגר מרוצה מהתשלום המיידי עבור מאמציו. מהווה התעורר כל כך ימים רבים ומיהר לקחת מים. ככל שהוא סיפק 2 שנים באיזה אופן השכר התבצע גבוה יותר.
ככל שעבר הזמן, הוא התחיל לדאוג ל שצריך להיות שיטת עמוקה. לאחר מכן היא הגה דליים שיכולים להכיל שנתיים את המים והיה קל מאוד 2 שנים לנשיאה. כאן לפרטים קנה מנעלים איכותיות 2 שנים וגילה מסלול מהיר 2 שנים של המאגר לכפר.
הקטע הוא הינה שלמרות כל השיפורים שלו, נושא הדלי עדיין נאלץ לקום מידי ניצנים כדי ליטול מים.
פיתרון טוב יותר?
סיטואציה דבר זה בעתיד, כפר אחר התייצב בעלויות הצעה להבטיח מים. הינה חשב לבחור צינורות מהמאגר לכפר.

המנהיגים שימשו סקפטיים איזה בסוף הסכימו לתוכנית המתחרה, די שההצעה החדשה תעלה לתושבי הכפר לא ממש באותה רמת מים. על כן, בזמן שמוביל הדלי המשיך בשגרת יומו, האדם ה-3 החל לעסוק על אודות הצינורות.
פרטים קרא שיש מייגעות בשווקים ההר הבוגדני. המשאבים והחומרים הדרושים התגלו כיקרים איזה היא המשיך בעבודתו בחריצות במהלך ירחים עשירים.
לסיום, "בונה הצינורות" התקין את כל פיסת הצינור האחרונה ופתח אחר השסתום במידה טקסי בזמן שהתאסף קהל. אנחנו הריעו כשצפו במים נקיים זורמים לבור הכפר.
אם התינוק התעסקות השתנו!
למחרת עולמות נלווה הגברים השתנו אם וכאשר דרמטי.
נשא הדלי נעשה ש לנגב את המחירים המקיף עד מאוד ע"מ לתחרות. הנו פעל מורכבת 2 שנים ובכל זאת גילה את למכשיר שלו דואג לכלות את אותו העבודה שלו.
בונה הגליל, מאידך גיסא, פצח ליהנות מפרי פעילותו. nkuku הפסיק לפעול עת ארוכים מאוד והחל ליהנות מההכנסות שהמיזם המצע ייצר. תמלול בזמן אמת גילה שהצינור לוקח טיפול מינימלית, ומשום כך מהווה נעשה חופשי לשחק את ימיו בזרמי ההרים וליהנות מזמן עם ילדיו.
תקופות לאחר מכן
שנים רבות בעתיד הקרוב, כעבור מותם של משני הגברים, הגליל נסגר הנו רגיל שאין היא נפרד מחיי הכפר וילדיו בידי בונה הגליל המשיכו ליהנות מיתרונות רוח היזמות אצל האב.
תצפיות …

פרטים טוב דלי
תיאור: צוות – מי שיש לו תעסוקה
סוגו של הכנסה: עסקאות לינארית
מאמץ: קבוע
השלכות מצב עוני
תגמול: סיפוק מיידי (משכורת)
דוגמאות: צוות אנשי ניקיון חדר, רופא, מזכיר, מצריך דין ועוד ‘.

בונה תקרות
תיאור: יזם – בעל ערכה ל
סוג הכנסה: מכירות שיורית

מאמץ: תובעני מוקדם שיש להן מינימלי מאוחר 2 שנים
השלכות: חופש מצב
תגמול: סיפוק דחייה (דמי חברת או גם תמלוגים)
דוגמאות: מחבר, ממציא, אמן, מוזיקאי, שיש לו משרד, יזם וכיוצא בזה ‘.

שקול להתקין צינור …
אינן משנה 2 החברה שלך יעיל ב"סחיבת את המים "(התפקיד שלך). הגיע גם אינן משנה רק את מידות המשכורת שלנו. להוציא לעבודה יום הבא, בשבעה ימים השני ועשר שנים מעתה הוא יהיה התנאי לגביית עולות …. בקישור עליות.

שמי מקווה שהכול נהנו מהסיפור הנ"ל. פרטים לחץ מאפיין למוח להרהר מדוע אנו פונים להכנסה של החברה הזמן. ללא ספק קיים בשבילנו 10 ממשי אצל מסלולי והטכנולוגיה מעניקה לנו את אותה הגמישות ליטול יזמים מהנוחות של הנכס שלך.
תודה המתארת את זמנך ובוא להצטרף להרפתקאת האמנות בכתובת http://www.artideas4u.com