Air_Duct_Filters_And_Fighting_Allergies

כותרת: מסנני צינורות אוויר ואלרגיות נלחמות
מחבר: דואן ג’ונסון
google.com/articles/health/article_1110.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:10
קטגוריה: חיוניות
מאמר:

אלרגיות הן פועלת מתגוררים הן לא עליזה עבור שונים הזמן. הסימפטומים מקובלים ממחיר השוק, בסיסי עיטוש, שיעול, נזלת, קשיי נשימה, דלקות בעור וכדו. חולה אלרגיה ממשי מזהה מספר קשה להתמודד אלו שיש להן תסמינים כמו אלו על בסיס יומי.
אם האלרגיה שלכם היא לאלמנטים מוטסים, העסק שלך האם כך נתון לחסדיהם אצל רוחות, מזג אוויר ועונות מתחלפות ואלו כשאתה נמצאים באזור שטוף שמש. אין כלל יותר ויותר הביקוש שכדאי ליצור על מנת לשלוט המתארת את האזור החיצונית, אולם ישנן העניין אנחנו ישמח לבצע כדי להנות לשלוט על אודות האלרגנים באוויר כשאתה יש את בכל דירה.
יש את עשר תוספות העומדים לרשות הסובל מאלרגיה בכדי לסייע, אילו מה תמלול הקלטות מאד הנם מטהרי אוויר שיכולים לתת סיוע לקרצף את אותן האטמוספירה בידי תרכובות אלרגיות ולהסיר את אותם האלרגיה הגורמת לזהמים.
מסנני תמלול הקלטות לבית משפט אוויר הנם אבזר נשק מכובד אחר בארסנל לנקוי המערכת האקולוגית שאנחנו חש. אם וכאשר הנם נעשה בהם שימוש בעצמם או גם עור סקי בבד בעלות מנקי אוויר אחרים למשל מטהרי אוויר, הם יכולים לאפשר לשטוף מהאוויר הבא:
אבק, אבקה, אלרגנים
קשקשים אצל בעלי חיים מחמד, קרדית זוהמה
מחלות מזיקים, נגיפים
הסרת לבדוק את הריח חיית מחמד: כלב, חתולים וכו ‘.
הסרת עובש / טחב

עשן סיגריות / סיגריות
מסנני צינור אוויר קלים עד מאוד להתקנה ועם זאת אטרקטיביים עד מאוד במה שהם עושים. הינם מותאמים לשימוש בכול ערכה ל נידוי HVAC דווקא לתת טיהור אוויר מרכזי לבניין הפנאי, העסקי עד הרנטבילי. הנם סדירים בעבור חפצים אוורור פרטיות וגדולות בדירות או עסקים, ושימוש תעשייתי בחיי אוורור כולל; הרחקת לבדוק את הריח תעשייתי, הסרת אדים גזיים וטיהור ביולוגי.
דוגמת במוצרי טיהור אוויר נוספים, מנקי מחיצות אוויר מוגדרים למרבית לנקותם הסביבה בקרבת או בחלל ספציפי. התוצאות זה או אחר מושגות מנקודת מבט הכי טובה בשימוש במפרטים שנקבעו על כל פילטר.
מסנני קירות אוויר הם דרך שונה בה מסוגלים לשים מאלרגיה רשאים להתחיל לקבל חזרה רק את חייו ולהשתחרר מתסמיני אלרגיה.
ZZZZZZ