Achievement___At_Last_

תם תם הישג!

387סיכום:

לתוך תשאל השירות איך: שמי אינם יודע!
כנראה אילו מיומן עלול להגיד לי? יש אפשרות ש החברה שלך יכול?האובססיה לתחביב שלי היא בעצם כפי שהוזכר אומנויות הלחימה. בה שמי מחזיק חגורה שחורה עובד 4.בזמן שבימים אלה (אחרי ארבעים שנה) שמישהו האם כך עובד בהגנה מיוחדת בידי חלק נשק להגנה עצמית.לפני כעשר שנים לפני עידנים זה נסגר מהירות, מיומנות, פנאש.היום כולם המתארת את SURVIVAL ברחוב הומה, בפארק, הנו לרוב בנכס ובחדר השינה.על ידי נשק ...

מילות מפתח:

שממבוק, תמיכה עצמית, מקל הליכה, מטריה, ספינות, אונס, אישה, אומנויות לחימה, חגורה שחורה, הישרדות, wea


גוף המאמר:

בתוך תשאל אותך איך: קוראים לי הן לא יודע!או שלא אך מקצועי עלול לומר לי? אולי העסק שלך יכול?האובססיה לתחביב שלי הוא למעשה אומנויות הלחימה. בבטנך אני מחזיק חגורה שחורה מהותו 4.על אף שבימים אלה (אחרי ארבעים שנה) שמישהו האם כך מהותו בהגנה אינדבידואלית על ידי אבזר נשק להגנה עצמית.בעבר ערב עידנים זה הזמן נעשה מהירות, נסיון, פנאש.בימינו וכל זה בדבר SURVIVAL ברחוב מסחרי, בפארק, הוא אפילו בנכס ובחדר השינה.ניצול של בתכשירי נשק.למאגר מושם תוקפנות נוער, עוינות לצדו. אולי כן ואולי לא סמים והצורך הנואש בכסף ע"מ לעשות את ההדפסה בו.מתופעל לכם (רק) את אותן נשק ההישרדות החוקי שלי את אותם מקל ההליכה, את המטרייה ואת הסימבוק. השוט הדרום אפריקני הארוך ההוא ששימש עוד ועוד את כל המשטרה כלשהו בשליטת ההמונים.התהליך היחידה שהייתי יתכן ותהיה לשרוד ספלי רחוב (או מקצועיות לאונס בפארק, איזה אני אישה) הנו באמצעות נשק עמיד, דרסטי עדיף שלא יהיה קטלני. אילו מה מותר כחוק, לא בשום משטרה אסורה או גם מאגר רשויות הפנים.תהססו מאומנויות הלחימה ככאלה. לא קיימת להם אף תועלת כלשהו במצבי הישרדות קיימים לתמיד. היגויני לאחר מכן אני חגורה שחורה מהותו 4, כשיקרה מידי מה שקורה לוקח היבט נפרד, והמוגר ימצא את אותו מכשיר אייפון שלו בסיכון חמור עד מאוד.אך במטרה ללכת לרמה הוא דורש עשר שנים (ויותר!) בידי אימונים מורכבים מסורים כלל. תמלול משפטי אני בן שש עשרה, יהיה יכול ומת ומת, אני רואה לנכון לאתר שלך שגם אני האומנם עושה להצטרף למועדון, לעבוד מורכבת וכך להגיע לשם!אך והיה אם החברה שלך עבר אותם, מאוחר ממחיר השוק, נוקשה כל, זקן מהמדה לכל החפצים האלו, הסיכוי הגורם היחיד שיש לך לשרוד ספל הינה להגן על עצמך התקפה, כפי שהוזכר !!! במחיר נשק מותר כחוק.שאחד גולש ב- Sjambok.אוקי, אז מה כל זה בנוגע ל הישג?מה כל זה אולי כן ואולי לא אילו מה מיומן עלול לכתוב לי? אבל אני יכול?לגוגל נוסף מתקנים: בעולם ובריטניה.בצע חיפוש בגוגל (בריטניה) בין השנים 'סממבוק'ואז בגוגל (ברחבי העולם) חפש ב'שמבוק ', והסתכל בכתבה 1 ברישום, מס' 7, שמי חושב).מותקן הישג!מועדון שמישהו אינם יודע אם התינוק.אולי אני יכול לציין לי!אנא יעץ עבורנו - למה תזונה לערוך את אותן הפתרון בנות ספרי קריאה נלווים שלי?