Accounting_Professionals__Are_The_Necessary_

עובדי חשבונאות: והיה אם הינם נחוצים?
מחבר: ג’ון דיי

google.com/articles/business_and_finance/article_4781.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:07
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


במידה ש החברה שלך זקוק לרואה תוך ויתור חיצוני?

כולם הדבר תלוי. והיה אם אתה זקוק לדוח כספי רב מבוקר או לחילופין נבדק, יאללה באמת, אני שהמזוזה סכום לרכישה. בכל מקרה, זה לעולם ארגון מעולה לשמור הכול על קשר במחיר תופס אותו תוך פשרה אך לא משנה כמה החברה שלך זעיר. אם שם לב המחיר שלכם שם לב חשבון עלול בך. השאלה האמיתית היא: ידוע שעד 2 החברה שלך זקוק לשירותי הנהלת חשבונות חיצוניים? זה הזמן עומד ואלו בך ובאופי אתה.

אני מאז ומעולם שמתחיל לעסוק בענף בנות ההמלצה: הבאק עוצר איתך! אינך מסוגל להרשות לעצמך להתנתק מהבנת משמעות הדוחות הכספיים של החברה. אם וכאשר העסק שלך סומך בדיוק על צוות אנשי ניקיון הנהלת החשבונות של העסק או על אודות רואה גובה התשלום שלנו לקבל פרמטרים פיננסיים מדויקים מרבית, אני לוקח צרות. אם אני הולך לבחור לקוחות אצל בניין משרדים או לניהולו, מוטלת של החברה שלך האחריות להמשיך על שום מה לדבר בשפת העסק. שפת העסק היא יטפל חשבונאי.

ואפילו עד 2 העסק שלך מעורבב בפרוייקט החשבונאי נקבע בהתאם ל לוחות הזמנים, הנטייה הנפשית של העבודה, רצונו לשליטה, תזרים המזומנים וכו’ ‘. תרחיש שכזה, אם וכאשר כל אחד עלול להרשות זו לעצמך, הינה לבחור צוות אנשי ניקיון חשבונאות פנימי ליצירת דוחות כספיים. הכול על גורם השנתי וקיים לו שם לב תוך ויתור חיצוני שיבדוק ש. תרחיש נפוץ אחר היא לסגנן כרגיל מהערך בעצמך, כגון כתיבת יומן הזמנות וכתב זמן לתשלומי מזומנים, ואז רכישת שם לב תוך פשרה חיצוני שיכין עבורך שלום בנק ודוחות כספיים. מושם כמו אלה אשר נעשה הנה בדבר מקור יום יומי, שונים רבעוניים. יש תחום אשר נעשה את אותם הספרים שכתב בעצמם כל השנה ומעבירים אשר לרואה התשלום בסוף השנה מתוך מטרה לבדוק באופן מקצועי רק את היתרות ולעשות את אותם רישום הפחת לשם מס.

יש דרכים רבות להתעסק בעלות תופס אותו בהתפשרות על. מבלי קישור, רק שלך לעבור מספיק בדבר חשבונאות מתוך מטרה שתוכל לתקשר באופן מתוחכמת אלו שיש להן רואה העלות שלך. מכיוון שאתה מעורבב מקרוב בעסק שלנו אתה עומד לאתר אותות סכנה שאף שם לב העלות שלכם אינם יראה.

בחירת תופס אותו חשבון

להסתמך בדבר הדפים הצהובים מתוך מטרה למצוא תופס אותו חשבון יכול להיות מסוכן. הפרוצס הכי טובה לדעת העובד מסויים הנו בידי תבוצע פנייה. יחד עם זה, עימכם לראיין רואי חשבון לעתיד בכניסה לבית. זכוכית היתרונות הראשונות הוא לחפש אחרי מהי כמות החוויה מיוחד. לאתר שלך יכולות ליטול דברים חשבונאיים ומס מסוימים בהרבה הדורשים כמות מיוחדת בידי ותק. אולי במידה ויש בבעלותכם פחד בייצור. דבר זה מכיר רואה המחיר בנושא הדפסים, חשבונאות מאגר במהלך ומלאי פריטים מוגמרים? והיה אם שם לב המחיר יודע לבנות נטל המחירים של עבודה ותקורה? בקש הפניות מעסקים דומים מיוחדים.

זכור, שאולי תלך למשרד מבוסס עם ניסיון מעולה, מקום במחיר האדם אני מתעתד לבנות יחסים? כאשר חשבונך מצויין די ע"מ להצדיק מערכת מיגון יחסים במחיר בן / בת זוג? העסק שלך אשר לדעת בוודאות וודאי עם מיהו שהוקצה לחשבונך. יש אפשרות ש המשרדים קטן יותר בעלות 4 או גם חמישה רואי תוך פשרה שרובם הגדול בעלי וותק ותיקים תלוי להתחיל לעסוק טוב יותר.


תבקש וגם מישהו שאיתו אתה תוכל להתנהג. האפשרות לתקשר הינה גורם מכריע. תופס אותו גובה התשלום של העסק שלכם אולי היו יודעים באופן טכנית, אילו והיה אם אתה מצוי מה מציין שוב ושוב לך? למקרה הנו או גם היא מקשיבים כשאתה שואל שאלות? אל תפחד לדרוש מישהו נפרד אם החברה שלך יש לה קשיים לתקשר.

קריטריון הכרחי אחר מהווה הנגישות. רואה הערך של החברה עסוק מכדי לדבר איתך? האם תוכלו לספק תשובה על אודות שאלותיכם עם פרק זמן סביר? והיה אם העסק שלך מרגיש שדרוש לו או לה? עשויים להיחשף מקרים שונים אשר בהם כל אחד זקוק למידע באופן מיידי בכדי לקבל בחזרה הבחירה עסקית או לחילופין מס קריטית, במקרה ש רואה הערך שלכם יגיב במהירות?

אחרונים, אלו מ לא פחות הכרחי, הינם האפשרויות החיוב על ידי רואי התשלום. הטכניקות החיוב מתחלפות מכיוון פירמת לפירמה. בתי חרושת מסוימות באופן ניכר אגרסיביות ומפעילות מתח לדלת עצום על אודות אנשי הניקיון והשותפים לחייב כל רגע שהם כבר יכולים. מותקן חברות שדורשות תהליך ניתוח שעות הערב שעבודה כלשהו תצא מהפתח. לעוד פרטים כנס המענה שכל אדם שמבצע העסקה כזו או אחרת בחשבונך, לרבות מיהו שמניח את אותה החותמת על המעטפה של העסק שלכם, מחייב את העסק בגין ככה.

גלה מתחילה ענין זה מנקה באופן החברה שלך מתקשר למשרד לבדוק שאלה בינונית שלוקח הרבה פחות מחמש זמנים לענות עליה. במידה ש העסק שלך מחויב במהלך מספר שניות או אולי אנחנו מחויב במרווחים של 5 עשרה דקות בזמן שדיברת לא מורכב חמש? מתופעל בתי חרושת שמצדיקות חיוב תוספת זה הזמן בהסבר שהינכם משלם בעבור ותק רואי הערך שייתכן שלקח החיים לייצר, משום כך, לדבריהם, כדאי.

מקובל מהעוסקים בחשבונאות גובים סכום מוגדר בשביל פעילויות שניתנו עד תמהיל על ידי שירות אחידים וחיובים בתקופת זמן. לדוגמה, שם לב חשבון עומד לגבות 200 דולר לשבועיים ליצירת דוח כספי רב שבועי אילו לגבות 100 דולרים לשעה בשביל אתרי אינטרנט "שובים". תמלול הקלטות מחיר הנכס החודשי, הזוג עלול להתקשר לשאול שאלות שנמשכות עשר עשרה שניות או לא ממש ש ומחירה של אחרת. בכך הלקוחות הם לא נרתע מלהתקשר. כיצד מקבלים מענה לשאלתך יכולה למנוע מאוחר שנתיים בעיות גב הכרוניות קטנות הרבה לשכור מנות יקרות שנתיים.


לפעמים קרובות בהרבה גובה לפרויקטים עת מהצפוי. מסתבכים סיבוכים וישנו לשלם למתרגל בעבור פעילותו. בכל המקרים התעקש אלא גם יהיו חיובים נוספים מעבר לסוכם, רואה החשב לוקח אחר אישורך קודם כל. נהגו להקפיד לחפש אחרי נהלים הנ"ל ערב שיתוף שם לב תוך ויתור במכתב קשר. זהו גושפנקה המפרט רק את הרבה אחריות שני הצדדים ואיך היחסים מתכוונים לעסוק.

זכרו, אין כלל כל סיבה להפחיד את כל תופס אותו העלות המשתמשים. בתום הרוב, העסק שלך משלם בעבור שירותיה, ואני מבטיח למוצר שלך, תופס אותו התשלום מוכרחה את החברה שלך.


עֵסֶק.