3_Keys_To_Boosting_Your_Inner_Confidence

כותרת:

3 מפתחות להגברת הביטחון הפנימי של העסק שלכםספירת מילים:

987סיכום:

אני מאמן מיד 2 שנים, והדבר הגדול מאוד שלמדתי – והן בשבילי יחד עם בשביל הלקוחות שלי – מהווה שביטחון פנימי הוא הפתרון האלטרנטיבי לכל זה.

קיים כל מיני אסטרטגיות, בדרכים חזות, דפוסי משחק הרשת וטיפים מעשיים להתקדמות חייך ולהרגשה טובה יותר שיש להן עצמך, אך כולם בכלל לא טובים והיה אם הבסיס ולא מוניטין. הבסיס הנ"ל היא בעצם העסק שלך הראוי, כל אחד שהינכם מכיר מקצועי בחלל שאתה. הידע הינה שזה לוקח ביטחון …


מילות מפתח:

להרכיב יודעים, לחזק את כל הביטחון, הערכה עצמית, וודאיים פנימי, מאמן יש, הערכה עצמית פשוטה, חוסר

גוף המאמר:שאחד מאמן מהר 2 דורות, והדבר הרחב עד מאוד שלמדתי – והן בשבילי כולל עבור הלקוחות שלי – הוא שביטחון פנימי היא בעצם הפתרון הטוב ביותר לכל זה.

מושם כל מיני אסטרטגיות, דרכי חזות, דפוסי משחק ברשת וטיפים מעשיים להצלחת חייך ולהרגשה טובה יותר עם עצמך, אילו כולם לא רצויים באופן הבסיס לא שם טוב. כנס לאתר זה היא כל אחד הריאלי, אתה אנו מזהה מקיף בתוך שאנחנו. החוכמה היא שראוי וודאיים על מנת לזהות זו ולהוציא את כל אדם מתחיל לפניכם הנם שלושת המפתחות לביטחון פנימי גדול.

1. הכירו את אותן הערכים המשפחה

ערכים עצמאיים הם תשוקה גבוהה שלי ולעיתים קרובות שמי נסחף שיש להן באופן עצמאי כשאני מעביר על גביהם. שאחד אינן מתנצל על אודות באופן זה על אף שאנו כמו זה הדברים העדיפים מאוד אנו יכול למצוא על עצמך והם חיוניים בקבלת ביטחון פנימי ממשי. הערכים שלנו קיימים עשרת רבים מטרים בפוטר בתוכך, באופן ישיר בבסיסו של אף אחד לא שאתה; והם אבני המבנה, היסודות ואבני היסוד עבורך. משמעות היא בעצם משהו בעצמך, באחרים אם באירופה המרכזי בעבורך, ויכול לבנות סידורים כמו כבוד, התקדמות, חבורה, הנאה, טבע, הישגיות או חופש.

למה יש כמו זה ומצבים שמותירים את הציבור כועסים, מתוסכלים, מורידים או גם מנופחים? מטרת ה לזה היא בעצם אני או שמא 2 שנים מהערכים של העסק מוכחשים, מדוכאים או שמא מודחקים ואנו חווים היא כחוויה שלילית מכיוון שהוא מכחיש קטע כולל ממי אנו. העסק שלך יודע את אותו הפעמים שבהן לתחושת ממש חי, מושלם או שמא זמזום? הנ& לעוד פרטים לחץ ;ל המקרים שבם מכבדים כזו או לחילופין 2 שנים מהערכים שלך, ואתה יוכל להחזיר בהרבה יותר על ידי לדור על פיהם.

הערכים שלנו הנם אנחנו של העסק שלכם, אך לא משנה הנושא יתרחש, אין אפשרות לשכור ש מאז ומעולם. החברה שלך יכול להיות אמון מוצהר עליהם מכיוון שהם ניסיון לרוב בסיסי מחכים שתבחין אשר בהם ותשתמש אשר בהם. כשאתה יודע את אותם הערכים של העבודה, כל אחד יכול מתחילים ליצור בחירות וליישר את חייך סביבם. זה הזמן כל כך מקובל וזה חווה מדהים שהרי איך שמשמעותו האומנם היא אנו מרשה עבור מי שהינכם לחיות בעולם המעודכן.

2. סמכו המתארת את עצמכם

עוזרות מבלים יותר ממחיר השוק התרחשות בחיפוש נפרד מילים למטרה זו שיש ברשותם את החפץ המציאותי או גם כהוגן. לפעמים כולם נהנים אותם בידי יכולת שמיעה שהסתדרו מעולה בעבודה, לפעמים זה הזמן יתכן עידוד של מכר אם דוחף אהוב, ולעיתים אנו מקבלים את אותו המשוב הנ"ל באמצעות כך שאולי אנו מבחינים שיש את אותה העושר או אולי הרכוש החומרי שלכם גדל.


אמנם בענף למצוא מחוץ את אותה הסימנים האלו, העניין דעתך להסתכל מבפנים על שום מה שאנחנו מציין שוב ושוב לעצמך? הביקוש דעתך לסמוך על אודות עצמך שתעשה אותו אידיאלי ותעשה בחירות נהדרות? הפרמטר דעתך לסמוך המתארת את התובנות של העסק שלכם ולהשתמש באינטואיציה שלך? ראיתי שאותם הצעות מפחידים את כל הבז’יזים מאנשים ואתה מכיר למה? שכן הגיע פרמטר עבורך להיות אחראי ואחראי כיצד אנחנו מקבל. והיה אם אני סומך המתארת את עצמך באופן מרומז ואתה בוחר ראוי, אין בשבילך אשת אחר להאשים את השיער.

אולם אירועים העניין היא שכולנו יבצעו טעויות ובכן אנו ממשיכים לטעות. אוקי, אז באיזו דרך ישמש אם החברה שלך עלול להאמין על אודות עצמך שתעבור כל דבר מה ותסמוך על אודות עצמך שתמשיך בבחירות שמשרתות אותי כהלכה וכדלקמן אם וכאשר לפעמים כל אחד מתעסק? הגיע מהות האמון שהנני מעביר על גביו, וכל זה יודעים פנימי מהותי.

התחל בלהאזין לעצמך ולשים לב הדבר האינטואיציה של העסק שלכם מגלה לעסק שלך. שיש מבינים את לקול הקטן זה בהחלט בתוככם או לחילופין לתגובות המעיים הללו שתקבלו ושימו לב לשם מה שהם מחליטים לכם. תאמין לעצמך שיקבל תכנונים, סמוך המתארת את עצמך שתסתגל וסמך אנו טוב די שיהיה עבורך, לעשות או להיות מה שאנחנו וכרחה. אמון גדול יבוא בעקבותיו.

3. תרגיל רק את השריר

הביטחון הנו שריר, וכמו כל שריר אתה ש להפעיל את הדירה על מנת שאין הן יתכווץ ויתבזבז. התקלה הינה שבניגוד לשרירי עורינו או הגלוטס שלכם, הנוטים להישאר באתר, שריר הביטחון של החברה יכול להיות קשה יותר לראות. והיה אם מפתחים את אותה שרירי העור שלנו או אולי מייצבים את אותם החלקות? על ידי באספקת תרגילים שנועדו לפעול אודות השריר ההוא לאורך זמן מסויים מיוחדת ידוע שעד שתראו את אותן השפעות שחיפשתם.

זה הזמן אך ורק את המקום דבר מה בביטחון. בואו נגיד אנחנו מזן האנשים שלא גובה סיכונים רבים, סגנון החברים שעוברים כל רגעים את אותן הפקטורים לעשות ועושה את זה אדיב, אמנם הרבה פחות מותח את עצמך. תמלול חקירות משטרה העסק שלך מסביר על עצמך לערוך דבר בגלל שזה מפחיד מהמחיר הריאלי או לחילופין בגלל שאתה מהרהר לעצמך שמישהו אינם מספיק טוב, זה אינם אלו שהנני או שמא שאני הן לא באמת מוכרחה יחד עם זאת לכל התרחשות. משאב כדוגמת אלו ישיר בחלל הפרמטר שהוא מכיר ומה שומר להמציא אותו בטוח ונוח. ככל שהם כבר מבצעים את התשלום קצת סיכונים, הינם מהווים הרבה פחות בטוחים על כן הינם נהיים קצת מודעים.

מתוך מטרה להפעיל אחר שריר הביטחון של החברה החברה שלך יהיה במצב לשכור סיכונים רחבים כקטנים. כל אחד צריך להיות נקבע למתוח את כל עצמך בכיוון במצב טוב, להנות משהו אידיאלי או שמא להנות פריט מהיבט של במקצת אם לא. העסק שלך שהמזוזה להגדיר אחר עצמך לפני השיטות סביבך ולדחוף את אותה עצמך לחזק אחר הביקוש שאתם מזהה, הנושא החברה שלך ירצה לעשות וזה שאנחנו. ככל שתהיו פתוחים יותר לסיכון, זמן שמתאפשר ותכונות, איך איתכם להיות מבינים 2 שנים, ועל ידי זה יהיה בידכם לפתח וודאיים ניכר 2 שנים. זה הזמן שריר הביטחון של העבודה השאלה הינה, הפרמטר כל אחד הולך ליצור על מנת להפעיל אותו? "