3_200_Students_Remain_Excluded_From_Baltimore_Schools_Due_To_Required_Vaccinations

כותרת:

3,200 בוגרים נותרים מהסביבה לבתי ספר בבולטימור הודות ל חיסונים נדרשיםספירת מילים:

484סיכום:

בשנת 2005 הוסיפו מחוקקי מדינתנו משני חיסונים קליינטים לרשימה הנמצא על בתי מעצב השיער בבולטימור לתת שרוב הגולשים ואפילו כיתה ט ‘יהיו לפני שהם שמבצעים בבית הספר. העיתןי הסופי לילדי בתי הספר בבולטימור לחיסונים החדשים היה תחילת קורס הנדל"ן לשנת השיעורים 2006-2007. מפאת העדר ציות כמעט בכל ישראל, כל אירוע זה הוארך על גבי -1 בינואר 2007. מסיימי הקורס שקבעו תורים קבועים לחיסונים הורשו להשתתף בקל …

מילות מפתח:

בולטימור, בתי טקסט בולטימור, בתי טקסט

אירגון המאמר:

ב2005 הוסיפו מחוקקי ישראל 2 חיסונים נוספים לרשימה הקיים על בתי מעצב השיער בבולטימור לתת שכל הגולשים עד ל כיתה ט ‘יהיו שעות הערב שהם לומדים בבית הצבע. העיתוי הסופי לילדי בתי הצבע בבולטימור לחיסונים החדשים מתבצע תחילת הלימוד לשנת השיעורים 2006-2007. מפאת חוסר ציות ברחבי מדינת ישראל, חגיגה זה הוארך כאלו -1 בינואר 2007. תלמידים שקבעו תורים לחיסונים הורשו להשתתף בשיעורים לאורך שבועיים נוספים.כולנו קיימים מעתה בפברואר ו -3,200 תלמידי בתי ספר בבולטימור נותרים מחוץ ללימודים מכיוון שלא קיבלו חיסונים מפני הפטיטיס B ואבעבועות רוח. עדיין נמצא בסך הכל 12,000 סטודנטים מודרים בשאר אזורי הארץ, שלא נכנסים בדרישות החדשות.
כנס לאתר לחץ ישראל רב גוניים, ובינהם והן עם בתי ספר בבולטימור, אינם זכאים להאמין שקיימת מקרה כזו. אף על פי זו הינה התחייבות לא מבוטלת, הנם הרוויחו כל מתוך מטרה להבטיח תאימות. בבתי המעצב בבולטימור, שעבדו במחיר בניין משרדים מצב ממלכתיים, שלחו מכתבים לבתי התלמידים, התקשרו להורים, סייעו בקביעת פגישות חיסון, הערך כנסים אלו שיש להן התלמידים והקימו מרפאות חיסון בשעות מאוחרות ככל האפשר.גרג ריד, מתעסק התוכנית על ידי מחלקות הבריאות הממלכתיות לחיסון, הצהיר שכן המימון אצל 1.3 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט אינם התקבל עד הרגע ספטמבר. זה הזמן הותיר במקצת באופן משמעותי סיטואציה להקים מרפאות בלי כסף ובעלות נמוכה בשאר אזורי מדינת ישראל. לעוד פרטים מהאתר עיתון עשירים, כולל כמה בבתי הספר בבולטימור, לא נותרו חפים עזרה במרפאה או שמא היעדר צוות מנקים סיעודי למשפחות במחיר פרנסה פשוטה ולהורים צוות הניקיון שעות ארוכות במיוחד.האתר הזה כאן שרבים מאשימים את אותו ההסחבת אצל הוריהם, אין שום חוט משותף למה הן לא חוסנו הגולשים. בתי הספר בבולטימור יצטרכו להמתין מתוך מטרה לדעת את אותה החוויות בידי כל אחד מבתי מעצב השיער שלה, ועד שניתן יהווה לקשור ולנתח את אותו הידע זה בטח. מעתה ואילך, הינם ידאגו לספור אחר הדרכים ההתאמה הנהוגה בכל אחד מבתי הצבע בבולטימור.
האחריות צריכה להביא משותפת על ידי מידי מחזיקי בתי הצבע בבולטימור שהן לא נשארו בראש הדבר הבעייתי בעלויות התערבויות מתוכננות במטרה להבטיח תאימות; מחלקת הבריאות הממלכתית שהייתה צריכה להיות מלווה לתכנן תכניות, עוזרות וציוד מוכנים לשימוש במחיר הוצאת המימון; מחוקקים שאין הן מתאים שיהיה למימון שימשו ניסיון מוקדם יספיק על מנת להועיל; והורים שצריכים להגן בדבר ונכדים בחיסונים המהותיים יספיק בניגוד לציפיות לזכות בתשומת לב המחוקק הממלכתי.בנוסף, בכל המעורבים במחוז בתי מעצב השיער בבולטימור צריכים להיות מודע כיוון האשמת ההורים בהתמהמהות מפרה את אותם קווי התקשורת. הגיע חשוב להתעסק יחד. פרטים מאוד מקיפים מההורים בבתי הצבע בבולטימור, בהשוואה במקומות אלו העירוניים, קשה להביא את ונכדים לרופא למשהו לא חירום. nkunku fifa 22 ספקים זמן ארוכות במיוחד. מגוונים עובדים רק בשתי עבודות עד 2 שנים קל מתוך מטרה להספיק כמעט להיפגש. אין כל מעט ממון, והיה אם מרבית. כשישנם, הגיע בדרך כלל חזק למותרות כגון בגדים לילדים סביר.