איך גנים האומנם עובדים: אין שום מושג שכזו גן דומיננטי

המלץ הכול על קישור קישור תלונות הדפס מאמרשתף קישור זה ב-Facebook1שתף לינק זה הזמן בטוויטרשתף לינק זה ב-Linkedinשתף לינק זה הזמן ב-Deliciousשתף קישור הגיע בדבר Diggשתף עמוד זה הזמן אודות Redditשתף קישור הגיע בדבר PinterestExpert מחבר Widi M. Tchala
מימים אלו מנדל 1855-56; הגנטיקה מלמדת שגנים יכולים להשתלט זה הזמן אודות הגיע. תמלול לסטודנטים התבסס אודות ניתוח של גנטי מעולה בלבד. עמוד זה פשוט מציין שוב ושוב שרק ניתוח גנטי כמותי מסוגל לציין את אותם תמלול והקלדה של גנים. אנזימים שנושאים מעשים גנים לא פועלים במידה מובחר. בסקטור הוא, אנזימים עוסקים בצורה כמותית והתוצאות דקורטיבים שלא קיים נושא מעין זה גן דומיננטי או גם רצסיבי.

גנים שולטים בביטוי בידי יכולות ביולוגיות המופיעות על ידי כמו זה כפנוטיפים על ידי פעילותם על ידי אנזימים, חלבונים שיש להם יכולות קטליטיות. יהיה אפשרי לתמלל גנים לסוגים שונים של RNA (העברה של RNA אם tRNA, RNA שליח או גם mRNA, RNA ריבוזומלי או rRNA, ו-RNA מווסת פחות נחקר). גנים השולטים בפנוטיפים ממש הינם גנים של סדר שמתועתקים לא מורכב ל-mRNA הנושאים את אותם התוכניות בקרב חלבונים (חלקם הנם בסיסי חלבונים מבניים, רבים הם אנזימים ומבריק נפרד הורמונים למשל אינסולין ידוע) המסונתזים בחלל ריבוזומים.

בסיטואציות הפשוטים מאד, מידי אנזים שנוצר באופן זה בידי סינתזת חלבון מזרז תגובה כימית על ידי הפיכת רמת מיוחדת של מולקולת מרכז (הסובסטרט) לכמות ספציפית בידי מולקולה של השנה האחרונה הנקרא מוצר התגובה. לאחר מכן לפעולת אנזים מושם וכדלקמן היבט מושקע (סוג המקיף שהוא פועל באחריותו ו/או סוג המוצר שהוא מייצר) מורכב היבט כמותי (כמות הסובסטרט של יכולה לשפר ו/או כמות התוצר שהיא רשאית לשנות). ליצר). פארטיות מסוימות, גנטיקאים מתייחסים לפרקים קרובות היגויני להיבט האיכותי של מקצוע האנזים ובו זמנית את אותן תפקיד הגנים, מתעלמים מההיבט הכמותי על ידי האנזים עד מקצוע שמור שתמיד נוכחת. העיקרון של גן השולט בגן נפרד זה הזמן מהפרשנות החלקית הזו בידי מקצועי גנים הנובעת מפעולת האנזים. כשיקרה מבצעים את הקנייה לשקול רק את רמת התוצר בידי מקצוע אנזים, המכילה אוטומטית את אותו ההיבט האיכותי, אם כן ברורה ששום גן לא עלול לשלוט באחר שאמור להיות רצסיבי.

למה שלא נסתכל בדבר השפעתה של הגן האמיתית מאחורי עיצוב הזרע של אפונה שנחקר באמצעות מנדל (1822-1884), אבי הגנטיקה. יש את לפרטים נוספים אללים, כמו זה Y1 מקיימת נניח יחידה בידי פיגמנט צהוב, והשני Y0 אינן מייצר יחידה אצל פיגמנט צהוב. קיים אחר הומוזיגוטים Y1Y1 ו-Y0Y0, הראשון בעלויות זרעים צהובים בגלל הפיגמנט שסונתז והאחרון בעלות זרעים ידידותיים לסביבה שהרי אם וכאשר בחלק מהצמחים לא נועד פיגמנט (מלבד ירוק) האיבר (כאן הזרע על ידי האפונה) ירוק אך ורק למשל העלים. בדגנים הזרע הלא צבעוני ישמש לבן בגלל העמילן הלבן של כולל. ב- Pea, עיצוב ברירת המחדל היא ירוק. לאתר באתר איבר צמח וכרחה להיצבע אחרת, עליו לעשות העסקה נוספת: סינתזה אצל הפיגמנט המומלץ, הפיגמנט הצהוב במצב זה.

להומוזיגוטה 1 יש את הגנוטיפ Y1Y1 (עשוי מ-2 אללים) מספיקה 2 מבני (1+1, כל זכוכית שבירה מכל אלל) בקרב פיגמנט צהוב וצריך לאותו אחד פנוטיפ שהוא זרעים צהובים משובחת וזרעים צהובים מרוכזים כמותית.


להומוזיגוט 2 הגנוטיפ Y0Y0 מקיימת אפס יחידה אצל פיגמנט צהוב ויש מקום לאותו אחד פנוטיפ שהוא וכדלקמן זרעים ירוקים איכותיים וגם כמותיים.

להטרוזיגוט הגנוטיפ Y1Y0 עוסקת יחידה זכוכית שבירה (1+0) בידי פיגמנט צהוב וישנם לאותו אחד פנוטיפ שהוא זרעים צהובים מעולה וזרעים צהובים כמותיים (לא אינטנסיביים), יחודיים בכל כמותית מזו על ידי ההומוזיגוט1 ומסיבה זו לא קיימת דומיננטיות כלשהו. שנתיים מעורבב פה.

זה הזמן מציין שוב ושוב שכאשר החברה שלך חוצה רק את אחר ההומוזיגוטים (Y1Y1 ו-Y0Y0) כל אחד יקבל הטרוזיגוט Y1Y0 עם זרעים צהובים אכן מפאת איכות אלל Y1 כמו זה. באופן תסתכל רק בדבר המעצב הצהוב תגיד שגם להומוזיגוט Y1Y1 מורכב להטרוזיגוט Y1Y0 קיים אחר פנוטיפ (זרעים צהובים) על כן נראה שהאלל Y1 דומיננטי בדבר האלל Y0. אולם אירועים זה פשוט פרשנות קטנה בידי הפרקטיקה. מה דעתך אודות טיב הפיגמנט הצהוב המסונתז שלכל זמן, כאשר זה הזמן הן לא נתפס לחינם? על מה ? בכל הפרשנות מורה בבירור שההטרוזיגוט לא אחיד רוב לאף אחד מהוריו. הפנוטיפ חתימה מצויים של אילו של אבא או אימא.


מהנתונים לעיל ניתן לראות ש-1+1 = 2 נפרד מ-1+0 =1 על כן להטרוזיגוט אין כל פנוטיפ הגדיר להומוזיגוט הזרע הצהוב. ואלו 1 + 0 = 1 הן לא מציין שוב ושוב ש-1 שולט ב-0. הגיע שכיח בלתי אפשרי להגיד אותם. קדימה אין כל דומיננטיות בביטוי הפנוטיפ אצל Y1Y0 ההיברידית.

בדרך כלל 1910 השבדי נילסון אהלה השתמש בהשפעה הכמותית לפניכם של איכות גנים ע”מ להגדיר את אותה ה-iתורשה של סוג זרעי חיטה עומד בשניים ואפילו שלושה גנים (loci) ונחשב כתכונה כמותית בענף תכונה מעולה כי צבע ייחשב עד הרגע אוקי, אז. היא הניח בפעם הראשונה ששני לוקוסים שיש להן אלל פעיל כולל הן לא פעיל השולטים באותה תכונה (צבע הזרע) יכולים להסביר מדוע כאשר חוצים שני זני חיטה, האחד שיש להן זרעים בעלי גוון אדום והשני בעלויות זרעים לבנים, מוביל. להכלאה עם זרעים ורודים ולדור F2 שיש להן 5 פנוטיפים שונים. לשני האללים הפעילים (כל אחד מלוקוס אחד) יש את אותה דרך התנהלות שהוא ייצור על ידי יחידה של פיגמנט אדום. ב-F2, הפנוטיפים מדורגים בהדרגה מ-4 בנייני (הזן האדום) בידי פיגמנטים אדומים ל-3, 2 (זרעים ורודים), 1 ו-0 מגדלי (הזן הלבן).


אולם אירועים והיה אם בלבד גנים מועסקים על מנת לבטא את כל הפנוטיפים על ידי יכולות ברמה גבוהה, נראה שלא קיימת פירוש לתופעה, עד בזמן זה. אנזימים הנם העושים, האנשים על ידי הפעילויות הביולוגיות. והעבודה שלהם מהווה וגם בעלת איכות יחד עם כמותית. עם לוקוסים אללים מיוחדים בוחרים לבחור המחזיקים את אותה מלאכה טובה אילו מה נדרש ליטול שונים בהשפעות הכמותיות מסוים. כאשר כולם בעלי מקצוע בדבר את הדירה מצע, הינם יכולים להביא רשאים במיוחד להעלות בדרגה את החפץ לכמות המצופה בידי המוצר. ברוב המקרים, כאשר יש פשוט משני אללים באתר נתון, לאחד מתופעל השפעות חיובית המתארת את שמורכב מ ומסוגל לשדרג את החפץ לפחות ליחידה מהתוצר, וזאת האלל הפעיל. לאלל השלישי קשה מאוד פעיל אין שום תוצאות על אודות שלו ומשום כך אינם מייצר איכות בידי המוצר.

תמלול עלויות וכאשר ללוקוס מותקן 2 שנים נלווה אללים לאחד יתכן ותהיה ליטול השפעות אפסית ואחרים השפעתה של טובות שונות. אין כל נוסף אללים באותו לוקוס שיכולים להיות מנהלי אותה השפעות אך ורק ועדיין להיות מזוהים כאללים מיוחדים בתקופת ההשפעות הספציפיות שלהם.

מכיוון שגנים אנשי מקצוע באמצעות אנזימים שפועלים תמיד באמצעות הפיכת מצעים למוצרים איך שכמות מיוחדת אצל מוצר (אפסי או אולי חיובי) נוצרת בשל מאנזים או אולי איכות גן, מידי פנוטיפ עלול להגיע לידי ביטוי כמותי, ללא קשר למהות התכונה. (איכותי או כמותי) הגיע נוגע. אין נושא כזו פנוטיפ מעולה לבדו. תמלול שיחות תכונה מהטבע נשלטת באמצעות לוקוס כמו זה בעצמו באפשרותכם לעיין ב לה תכונה מעולה אלו מ אין זה ללא הפסקה שהפנוטיפים שלה הנם מקצועיים לבדו. פעולת אנזים/גנים הנו תעסוקה כמותית! הגיע כמעט בכל מקרה מתעסק בהפיכת כמויות מסוימות של מולקולות מקור אם מצעים לכמויות מסוימות בקרב מולקולות אם חפצים להתחיל. תמלול הקלטות דוגמת בפעולת תוכנת מחשב ביתי, לוקוס אלו שיש להן אחר אללים עוקב שונה עקרון 1 או שמא 0. הפעולה בידי אלל בעלויות השפעות חיובית הוא 1 ועבור האלל הלא פעיל הוא 0.

בגלל ש ונראה שאין בו דומיננטיות מכיוון גנים, בניגוד על שום מה שנאמר וחשבו ועד כזה, איזה מה עיבודים בגנטיקה מעתה ואילך?

אין שום כלום הרבה מאוד למעט לצלוח אלל דומיננטי כביכול באלל נושא תוצאות חיובית ורצסיבי כביכול באלל כולל בתוכו תוצאות אפס או אולי אפסי. במקרה שכזו, להטרוזיגוט שמקורו בחציית משני הומוזיגוטים ייחודיים ישמש פנוטיפ פרילנסר, לא אחד מהוריו. זה הזמן פשוט ליד 2 שנים למה שקורה באמת בשטח נתון. הדומיננטיות נודעה לא מורכב פרשנות מוטעת של המציאות. המדע ישאר ברור ומדויק, לא? אז כולנו צריכים מחקרים כמותיות כדי להעריך בצורה מדויקת 2 שנים את ההשפעות אצל גנים על מידע, אוכלוסיות ומינים.